Om Juristforeningen

Juristforeningen ble stiftet 1. februar 1908, feiret dermed sine første 100 år. Foreningen er den største studentforeningen ved Det juridiske fakultetet i Oslo. Juristforeningen ble etablert som en fagforening for jusstudenter og juridiske kandidater, men har fra 1923 vært en ren studentforening. Foreningen har gjennom årene vokst og tilpasset seg nye tider og studenter, men har samtidig beholdt sine tradisjoner og mangeårige bånd til foreningene ved andre juridiske fakultetene nord for Oslo.

Siden oppstarten har Juristforeningen vært en stolt leverandør av fest, fag og fellesskap i en ellers seriøs studiehverdag. Juristforeningen arrangerer en rekke sentrale arrangementer ved fakultetet, hvor Justivalen er en av dem. De ulike aktivitetene er organisert i 14 understyrer, i tillegg til interne styrer og ledelsen.

Juristforeningens hovedsponsor er advokatfirma Wikborg Rein.