Hva er Justivalen?


Justivalen er en studentfestival som arrangeres av Juristforeningen ved Universitetet i Oslo. Justivalen har en lang tradisjon. Den ble første gang arrangert i 1983, og har siden 1991 blitt arrangert annethvert år. I 2021 skal Justivalen arrangeres i uke 35. Fagprogrammet går fra 30. august – 2. september, mens konsertene avholdes 2. – 4. august.

Tradisjonelt har Justivalen vært arrangert i Universitetshagen, bak Universitetsbygget ved Karl Johans gate. Grunnet oppussingsarbeider der, ble festivalen i 2009 arrangert på Tullinløkka, i 2011 på Aker Brygge, og i 2013 og 2015 på Tullinløkka igjen. I 2019 ble festivalen for andre gang arrangert i SiO-hagen. I år avholdes Justivalen i Frederiks gate 3, som ligger mellom Holdbergs plass og Slottsparken.

Justivalen er den største studentforeningsfestivalen i Norge. Alt arbeid er frivillig, og målet er å skape et bedre studentmiljø ved Det juridiske fakultet og i Oslo generelt. Festivalen arrangeres av et styre på 7 personer, over 50 undersjefer og over hundre frivillige medarbeidere.