Metode- og skrivekurs

Dato: Mandag 30. august

Tid: 08:15 – 10:00

Sted: Domus Juridica auditorium 1

Justivalen inviterer til metode- og skrivekurs i samarbeid med Deloitte.

Manuduksjonen holdes i DJ auditorium 1 kl. 08:15-10:00.

På eksamen er det viktig å skrive på en måte som viser sensor hva du kan. Vi har satt sammen et kurs hvor vi på en praktisk måte viser hvordan dere kan løse både en teorioppgave og en praktikumsoppgave. Vi ser blant annet på prinsippene for juridisk metode, rettskildebruk, struktur og praktiske tips til språk og stil. Kurset egner seg for studenter på alle avdelinger.

Foredragsholderne er advokatene Knut Skarvang og Camilla Sønderland Skjønberg. Knut har 11 års erfaring innenfor fast eiendom, forretningsjus og prosess i Deloitte Advokatfirma AS. Ifølge Knut ligner store deler av arbeidet som advokat på de klassiske teori- og praktikumsoppgavene, slik at dette er et egenskaper dere vil nyte godt av senere i arbeidslivet. Klientene ønsker ofte å få sine juridiske spørsmål utredet og det å være prosessfullmektig innebærer i prinsippet å løse klientens praktikumsoppgaver. Knut har tidligere hatt oppdrag som oppgaveretter for første- og andreårsstudenter ved UiO, slik at han vil dele sine erfaringer om hva han mener skiller gode og mindre gode besvarelser.

Camilla har jobbet med fast eiendom siden hun i 2007/2008 jobbet i Jussbuss. I Deloitte har Camilla vært siden 2011 og jobbet med alle sidene av eiendomsretten, særlig større utbyggingsprosjekter. Som redaktør for eiendomsporteføljen i Gyldendal Rettsdata Praktisk juss har Camilla vært med på å utforme Gyldendals husleiekontrakt, en av markedets mest brukte standarder.

Det er kun 77 plasser, så her gjelder det å være rask med påmeldingen! Grunnet covid-19 er det kun påmeldte som vil få adgang til arrangementet.

Vi ber om at alle overholder smittevernregler og personer med symptomer på luftveisinfeksjon bes holde seg hjemme.

Påmelding: http://kurspaamelding.no/juristforen…/metode-og-skrivekurs