Metode- og skrivekurs

Dato: Mandag 2. september

Tid: 15:00 – 16:30

Sted: Domus Media Auditorium 13

Klikk her for å se powerpointen

Justivalen inviterer til Metode- og skrivekurs med Deloitte.

På eksamen er det viktig å skrive på en måte som får frem hva du kan. I dette kurset, som egner seg for studenter på alle avdelinger, gjennomgår vi prinsippene for juridisk metode og rettskildebruk og gir tips til skriving av både praktikums- og teorioppgaver.

Alle oppmøtte under Justivalens manuduksjoner er med i trekningen av en rekke kule premier. Hvert oppmøte gir ett lodd – premiene trekkes etter siste forelesning torsdag 5. september.

Om foredragsholderne:

Knut Skarvang
Knut er advokat med 10 års erfaring innenfor fast eiendom og forretningsjus. Han jobber blant annet med kjøps- og leieavtaler, strukturering av større eiendomstransaksjoner, tomtefeste og skatt. Knut bistår jevnlig klienter i forhandlinger og i rettstvister, og han har tidligere fungert som oppgaveretter for første- og andreårsstudenter ved UiO.

Camilla Sønderland Skjønberg
Camilla har jobbet med fast eiendom siden hun i 2007/2008 jobbet i Jussbuss. I Deloitte har Camilla vært i åtte år og jobbet med alle sidene av eiendomsretten, særlig større utbyggingsprosjekter. Som redaktør for eiendomsporteføljen i Gyldendal Rettsdata Praktisk juss har Camilla vært med på å utforme Gyldendals husleiekontrakt, en av markedets mest brukte standarder.