Lovdatakurs

Dato: Onsdag 6. september

Tid: 14:15 – 15:00 / 15:15 – 16:00

Sted: Domus Media Auditorium 13

Det vil bli avholdt to presentasjoner i Lovdata. Presentasjonene vil være identiske, så man kan gå på det alternativet som passer en best.

Presentasjonen vil være relevant både for ferske studenter og de som har studert en stund. Vi vil se på ulike søketeknikker og innholdet i systemet. Mobil løsning for telefon og nettbrett vil også bli presentert.

Videre kommer vi til å fokusere på bruk av systemets personlige arbeidsverktøy som kan være nyttig i studiehverdagen:
• Grupper: Smart funksjon for deling av informasjon for bl.a. kollokvier.
• Utvalg: Samle dokumenter til f.eks. relevant tilleggslitteratur.
• Merknader: Lage «gule lapper» med f.eks. lovtolkninger til lovbestemmelser og viktige stikkord for dommer.
• Varsling: Gjør det enkelt å følge med på endring av lover, nye dommer og å holde seg oppdatert på ønskede rettsområder.