Faktum Fiktiv Rettssak

Asosiale medier

Tekst av Ola Ø. Nisja (Partner i Wikborg Rein) og Ola Berg Lande (Tingrettsdommer i Oslo tingrett).

Content marketing på sosiale medier, det er fremtiden for generasjon 4.0 som jeg kaller det», utbrøt Peder Ås til Marte Kirkerud. De to var i forhandlinger omkring Martes bruk av Peders plattform for sosiale medier, Quickspeak. Quickspeak var foreløpig i en testfase blant 1000 utvalgte betatestere i aldersgruppen 15 til 25 år. I Quickspeak kunne brukerne dele raske beskjeder og bilder mellom hverandre. Mottakerne av meldingene kunne svare med 20 ulike emojis, herunder smileys (inkludert luresmilesmiley), paraply, zebra og vampyr. Den mest populære emojien var stekepanne med speilegg.

Marte eide og drev en populær nettavis som het BlogWay, med omtrent den samme målgruppen som Quickspeak. I stedet for å publisere tradisjonelle nyheter, for eksempel om politikk, økonomi og andre kjedelige ting, var konseptet at populære bloggere skrev hva de tenkte og følte den aktuelle dagen. Leserne av BlogWay fikk for eksempel god tilgang til hva en blogger hadde tenkt under dagens cardiotrening eller hva bloggerne syntes om siste episode av populære serier på strømmetjenester. Følgerne av BlogWay elsket konseptet.

Marte ønsket å kjøpe annonseplass på tjenesten Quickspeak, og tok kontakt med Peder. De to hadde flere møter, og så på muligheten for å inngå i et bredere strategisk samarbeid.

Avtalen det ble forhandlet om var sammensatt og hadde en lang rekke variable elementer, hvor følgende var de forholdene partene brukte mest tid på:

• Marte skulle betale en månedlig sum basert på antall aktive og reelle brukere av Quickspeak i aldersgruppen 15-25 år.
• Quickspeak skulle få ukentlig redaksjonell omtale på tjenesten BlogWay i form av a) content marketing og/eller blogginnlegg fra en av tjenesten BlogWays 12 mest populære bloggere.
• Peder og Marte skulle være foretrukne samarbeidspartnere.
• Varigheten på avtalen skulle være to år.

Under forhandlingene ga Marte uttrykk for at det var «flott at partene fant frem til en avtale som sikret hennes samarbeid med Peder», og at det var veldig mye verdt for henne og BlogWay at Peder og hans SoMe-tjenester nå ble «låst» til henne. Da Marte sa dette, hadde Peder stusset. Han syntes det var rart at Marte tenkte slik i en verden hvor de sosiale mediene nærmest endret seg fra måned til måned. Han valgte imidlertid ikke å kommentere noe på Martes utsagn. «Det får stå for hennes egen regning» sa han til en av sine kollegaer, «avtalen vi skal skrive vil jo regulere forholdet oss i mellom. Vi får ikke tro at hun er så naiv at hun mener vi vil være låst til BlogWay for alle våre produkter.».

Peder og Marte ble til slutt enige om en avtale basert blant annet på prinsippene nevnt ovenfor. Avtalen, som var omfangsrik både hva gjaldt antall ord og sider, hadde blant annet følgende klausul:

«12. Foretrukne samarbeidspartnere
Peder Ås og Marte Kirkerud skal være foretrukne samarbeidspartnere. I dette ligger det blant annet at partene lojalt skal fremme hverandre og hverandres interesser, men ikke i større grad enn det som med rimelighet kan forventes i et kommersielt avtaleforhold.
[…]
21. Komplett kontrakt Denne avtalen utgjør en uttømmende angivelse av kontraktsreguleringen av partenes mellomværende.»

Samarbeidet gikk utmerket. Både BlogWay og Quickspeak hadde en fantastisk utvikling. Quickspeak gikk bare to måneder etter inngåelsen av avtalen over fra en testfase til en permanent fase.

Ett år etter inngåelse av avtalen lanserte Peder en ny frittstående tjeneste, BirdTalk. BirdTalk var på flere måter en miniversjon av Quickspeak. Bruk av BirdTalk gikk ut på at man kunne kombinere et bilde tatt med en mobiltelefon sammen med ett ord. BirdTalk hadde slagordet: «A picture and a word says more than a 1001 words».
BirdTalk ble en umiddelbar suksess. Quickspeak levde videre og hadde mange brukere, men i løpet av seks måneder hadde 60 % av brukerne mellom 15 og 25 år som opprinnelig benyttet Quickspeak daglig, gått over til å ha BirdTalk som sitt foretrukne sosiale medium.

Da BirdTalk ble lansert tok Marte kontakt med Peder og ga uttrykk for at det var aldeles utmerket at Peder som forventet utviklet nye og spennende tjenester. Hun foreslo for Peder at de kunne ta et møte for å diskutere integrering av BlogWay med BirdTalk og vice versa. Partene gjennomførte et slikt møte, men det ble ingen suksess.

Peder var i møtet tydelig på at dersom BlogWay skulle spille noen rolle i BirdTalk, måtte partene bli enige om en ny avtale. Marte ble forbannet. Dette hadde vært et tema under forhandlingene, og det hadde vært helt avgjørende for henne at de to skulle være samarbeids¬partnere i hverandres SoMe-prosjekter. Peder viste på sin side til at det ikke var noe ved avtalen som tilsa at Marte hadde noen slike rettigheter, og at hvis Marte hadde vært i en villfarelse omkring det, var det opplagt hennes egen risiko. Det gjaldt i alle fall i en kommersiell kontrakt som denne. Det skriftlige avtaledokumentet innebar en fullstendig regulering av kontraktsforholdet, og sa ingen ting om det Marte nå krevde.

Partene utvekslet deretter lange og illsinte e-poster uten at de kom nærmere hverandre. Marte på sin side fastholdt sitt krav. Hun ga uttrykk for at det både fulgte av forhandlingene mellom partene – som opplagt var relevante for tolkningen av avtalen – og avtalen i seg selv, at Marte hadde de samme rettighetene hva gjaldt BirdTalk som hun hadde i relasjon til Quickspeak. Marte ville selvsagt kompensere Peder for brukere som kun var på BirdTalk men ikke Quickspeak, og BirdTalk ville naturligvis ha de samme rettighetene på tjenesten BlogWay som Quickspeak.

Peder var ikke interessert i noen slik ordning og var etter egen vurdering ikke forpliktet til å akseptere den. Skulle Marte få noen rettigheter på tjenesten BirdTalk, måtte det en separat avtale til.

Etter at begge partene gjennomførte en såkalt «Beauty Contest» hvor blant annet advokatfirmaene Snikborg Klein, Thom I Sinn, Rahr, Snytt, Wieshwash og Alltid De Beske deltok, lot begge parter seg representere av ekstern advokat. Marte tok ut søksmål mot Peder, og ba om dom for at Peder var forpliktet til å gi BlogWay de samme rettigheter på tjenesten BirdTalk som BlogWay hadde på tjenesten Quickspeak. Peder tok til motmæle og bestred at Marte hadde noen slike rettigheter.

Saken skal nå behandles av domstolene.