Fiktiv Rettssak

Dato: Onsdag 4. september

Tid: 17:00

Sted: Gamle festsal

Her kan du lese sakens faktum.

Fiktiv rettssak er et rollespill av en rettssak, der en
erfaren advokat og en student prosederer om et fiktivt faktum. Vinneren av Fagstyrets prosedyrekonkurranse, Benjamin Enok, prosederer mot Deloitte-partneren Anette Fjeld. Anette Fjeld leder Deloittes satsing på skatte- og avgiftsprosedyre. Fjeld har spesialisert seg i prosedyre for domstolene og har bred erfaring fra begge sider av dommerbordet. Hun prosederer jevnlig for norske domstoler og har prosedert for alle rettsinstanser. Fjeld har erfaring som dommerfullmektig fra Oslo tingrett og konstituert lagdommer fra Borgarting lagmannsrett. Benjamin Enok får veiledning av HELP.

Arrangementet blir både god underholdning, men også en mulighet til å lære litt om prosedyre. Med oss som dommere har vi fått Høyesterettsdommerne Kirsti Coward og Borgar Høgetveit Berg, samt tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet.

Partene skal prosedere over et faktum i avtalerett, så alle kan holde følge på arrangementet – uansett om du tar avtalerett på 1.1 eller er på sivilprosessen på 4.2. Faktumet «Masse problemer», er skrevet av Ola Nisja fra Wikborg Rein og Ola Berg Lande, dommer i Oslo tingrett, og er å finne i Justivalmagasinet. Prøv å løse det på forhånd, og kom til Gamle Festsal onsdag 4. September kl 17 for å se oppgaven løst live av dyktige folk!

Dette vil du ikke gå glipp av.