Fiktiv rettssak

Dato: Mandag 30. august

Tid: 16:00

Sted: Gamle festsal, Urbygningen

Mandag 30. august kl. 16.00 møtes senioradvokat Knut Skarvang, fra Deloitte, og studentene, Marte Bjørbæk Andersen og Amanda Hoset, til dyst i Gamle Festsal. Et av de faglige høydepunktene under årets Justival er nemlig den fiktive rettssaken! En fiktiv rettssak er et rollespill av en rettssak, der to parter prosederer over et fiktivt faktum.

Knut er senioradvokat i Deloitte og har 12 års erfaring innenfor forretningsjuss, fast eiendom
og prosedyre. Knut bistår jevnlig klienter i rettstvister, han har ansvar for å følge opp Deloitte Legal sin satsning på tvisteløsning og har vært veileder for studentlag i den årlige
prosedyrekonkurransen ved UiO siden 2009.

Marte Bjørbæk Andersen og Amanda Hoset er jusstudenter ved UiO og kom på andreplass i Fagstyrets prosedyrekonkurranse i april. Vi gleder oss til å se dem gi Knut hard konkurranse om å vinne den fiktive rettssaken. Marte og Amanda får bistand fra advokat og fagansvarlig, Dovre Landaas Danielsen, fra HELP under forberedelsene til rettssaken.

I dommerpanelet sitter Kirsti Coward, Arild Kjerschow og Anders Bøhn. Kirsti Coward var høyesterettsdommer mellom 1994 og 2010. Coward var vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi mellom 1964 og 1965. Deretter jobbet hun nesten 30 år i Justisdepartementets lovavdeling, blant annet som ekspedisjonssjef.

Arild Kjerschow har vært advokat hos Regjeringsadvokaten, direktør i Utlendingsdirektoratet og byrettsjustitiarius i Oslo mellom 1996 og 2005 før han ble dommer i Borgarting lagmannsrett.

Anders Bøhn har vært ansatt i Borgarting lagmannsrett i over 30 år. Han er i dag konstituert som ekstraordinær lagdommer. Tidligere har han blant annet jobbet i Justisdepartementet, som privatpraktiserende advokat og som juridisk sekretær for Høyesteretts kjæremålsutvalg. Han har også skrevet kommentarutgaven av domstolloven.

Årets oppgave, «BeatCash», er skrevet av advokat Ola Ø. Nisja fra Wikborg Rein og dommer Ola Berg Lande fra Oslo tingrett. Tvistens tema er avtalerett, slik at alle studenter har anledning både til å følge med og til å gjøre seg opp egne meninger om hvem de mener har de beste poengene. Oppgaven er trykket i sin helhet i årets Justivalen-magasin, slik at du som tilskuer både kan sette deg inn i sakens faktum på forhånd, og til og med forsøke å løse tvisten selv.

Ved siden av god underholdning kan vi love faglig høyt nivå og gode muligheter til å lære ikke bare avtalerett, men også prosedyre! Kom til Gamle Festsal for å se oppgaven løst live av dyktige folk.

Det er kun 110 plasser, så her gjelder det å være rask med påmeldingen! Grunnet covid-19 er det kun påmeldte som vil få adgang til den fiktive rettssaken, kontroll skjer i døra.

Vi ber om at alle overholder smittevernregler og personer med symptomer på luftveisinfeksjon bes holde seg hjemme