Fiktiv Rettssak

Dato: Tirsdag 5. september

Tid: 17:00

Sted: Gamle festsal

Fiktiv rettssak er en konkurranse mellom studenter og advokater der det prosederes over et fiktivt faktum. I år vil vinnerne av Juristforeningens prosedyrekonkurranse, Kristine Landgraff Solli og Charlotte Garnaas Berger, prosedere mot Deloitte-advokat Thomas Talén. Dommerne er tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet, tidligere høyesterettsdommer Kirsti Coward og nåværende høyesterettsdommer Ragnhild Noer.

Seieren i den fiktive rettssaken henger høyt. Tilskuerne kan glede seg til et høyt faglig nivå, og to lag som vil gjøre sitt beste for å vinne. Oppgaven, som er å finne på side 50 og er skrevet av Ola Ø. Nisja og Ola Berg Lande. Dette er en unik sjanse til å se hvordan jussen anvendes i praksis, samt å få større innsikt i rettergangsordningen. I tillegg vil noen av landets beste dommere vurdere lagenes innsats. Vi oppfordrer alle å møte opp!

 

Partene

Thomas Talén
Thomas Talén er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma. Siden 2002 har Thomas jobbet som advokatfullmektig, dommerfullmektig og advokat, og bistår både offentlige og private virksomheter med juridisk rådgivning innen forretningsjuridiske spørsmål, med særlig fokus på alminnelig kontraktsrett, selskapsrett og arbeidsrett.

Kristine Landgraff Solli og Charlotte Garnaas Berger
Kristine Landgraff Solli og Charlotte Garnaas Berger er begge ferdig med 3. studieår og begynner på 4. studieår 1. semester til høsten. Begge synes prosedyre er veldig spennende, gøy og en god mulighet til å utfordre seg selv. Det er spennende å møte i retten, og ikke vite hva motparten kan komme med og heller ikke vite hva dommerne kommer til å spørre om. Videre er prosedyre en unik mulighet til å anvende jussen man lærer på studiet i praksis, ved at man må finne rettskilder selv og får god trening i å fremstille jussen muntlig.

 

Faktum – oppgaven

Klikk her for å lese faktum.

Tekst av Ola Ø. Nisja (Partner i Wikborg Rein) og Ola Berg Lande (Tingrettsdommer i Oslo tingrett).