Faglige forelesninger

Gjennom uka vil det arrangeres diverse eksamensrelevante forelesninger. Det faglige programmet er utarbeidet med tanke på å være et supplement til forelesingene og kursene i regi av fakultetet. Vi håper og tror at dette gir et godt faglig påfyll.

Forelesningene krever ingen påmelding og er åpne for alle studenter ved fakultetet.

 

Fast eiendom

Tidspunkt: Mandag 4. september 12:15 – 14:00
Sted: Domus Media Auditorium 13
Relevant for: 1. avdeling, 2. semester (JUS1211)

Forelesningen gir et fugleperspektiv på faget Fast eiendoms rettsforhold og er relevant for studenter som tar JUS1211. Med et generelt overblikk over fagområdet blir det langt lettere å komme i gang med pensum senere i semesteret og gir et kjærkomment forsprang på lesestoffet.

Ina Therese Wikborg Todal
Ina er Director i Deloitte med spesialisering innen fast
eiendom. Ina bistår offentlige og private eiendomsaktører i prosesser forbundet med kjøp og salg av nærings- eiendom, utviklingsprosjekter og leiekontrakter i næring.

Nicholas Giverholt
Nicholas er advokatfullmektig i Deloitte Advokatfirma og er tilknyttet eiendomsgruppen i Deloitte. Han jobber blant annet med plan- og bygningsrett, husleierett, entrepriserett og tingsrett. Under studiene var han undersjef og medarbeider på flere Justivaler.

 

Arbeidsrett

Tidspunkt: Mandag 4. september 14:00 – 16:00
Sted: Domus Media Auditorium 13
Relevant for: Individuell arbeidsrett (valgfag)

Gro Forsdal Helvik og Bjørn Ofstad vil gi en god oversikt over arbeidsrettslige regler og prosesser knyttet til oppsigelse og avskjed av ansatte, arbeidsgivers styringsrett, samt noe om permitteringer. Forelesningen vil hovedsaklig være relevant for studenter som tar Individuell arbeidsrett JUR1511/ JUS5511 som valgfag.

Bjørn Ofstad
Bjørn har mer enn 11 års erfaring med håndtering av juridiske problemstillinger innenfor fagområdet personvern og arbeidsrett i Deloitte. Legal 500, en av verdens mest prestisjefylte rangeringer av advokatfirmaer, har flere år på rad rangert Bjørn
Ofstad som en av de beste arbeidsrettsadvokatene i Norge.

Gro Forsdal Helvik
Gro er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma og er leder for arbeidsrettsavdelingen. Hennes spesialområder er internasjonal arbeidsrett og mobilitet, omstruktureringer og virksomhetsoverdragelser, og pensjonsordninger både i privat og offentlig sektor.

 

Sivilprosess

Tidspunkt: Tirsdag 5. september 10:15 – 12:00
Sted: Domus Academica Auditorium 4
Relevant for: 4. avdeling, 1. semester (JUS4211)

Under forelesningen vil vi gjennomgå behandlingen av en sivilrettslig tvist fra saksanlegg til prosedyre, herunder gi praktiske råd og tips. På jusstudiet får vi studenter god opplæring i å drøfte juridiske problemstillinger på den ene eller den andre siden – hensyn for og mot. Gjennom hele studiet er det kun fremstilingen på arket som avgjør bedømmelsen. Studiet gir mindre forberedelse i det å kunne prosedere. Dermed er kanskje denne forelesningen spesielt av interesse også for andre jusstudenter enn de som tar Prosess- og strafferett.

Kjetil Rikardsen
Advokatfullmektig Kjetil Rikardsen begynte i Deloitte Advokatfirma i 2015 og arbeider hovedsaklig med prosess og IKT-rett.

Elin Sætre Løfsgaard
Elin er advokat med møterett for Høyesterett og arbeider med alle typer problemstillinger knyttet til transaksjoner og (om)organisering av virksomhet. Hun er medlem av den tverrfaglige ledergruppen for kraftbransjen i Deloitte, og har spesialkompetanse innenfor kraftverksbeskatning og eiendomsskatt.

 

Obligasjonsrett

Tidspunkt: Tirsdag 5. september 12:15 – 14:00
Sted: Domus Academica Auditorium 4
Relevant for: 3. avdeling, 1. semester (JUS3111)

Vi gjennomgår obligasjonsrettens praktiske betydning for eiendomstransaksjoner for næringseiendom i 2017 med utdrag fra pensum. Vi berører: Praktisk kontraktsinngåelse, skatterettens betydning for avhendingsloven, kjøpers undersøkelsesplikt/selgers opplysningsplikt for næringseiendom, hva Due Dilligance er og hvordan det passer inn i norsk rett, betydningen av tredjemannsvern ved kontraktsinngåelse, mangler, erstatning og standardkontrakter.

Ina Therese Wikborg Todal
Ina er Director i Deloitte med spesialisering innen fast eiendom. Ina bistår offentlige og private eiendomsaktører i prosesser forbundet med kjøp og salg av næringseiendom, utviklingsprosjekter og leiekontrakter i næring.

Thorvald Nyquist
Thorvald er partner og advokat i Deloitte med spesialisering innenfor forretningsjuridisk rådgivning, samt fast eiendom og enterprise. Han har bistått et stort antall private klienter i juridiske spørsmål tilnyttet fast eiendoms rettsforhold, kjøp og salg av eiendomsselskaper, løpende bistand tilknyttet eiendomsutvikling, leie av næringseiendom, diverse forhandlinger og tvisteløsning tilknyttet entreprise, utviklingsavtaler.

 

EU/EØS-rett

Tidspunkt: Onsdag 6. september 10:15 – 12:0
Sted: Domus Media Auditorium 13
Relevant for: 2. avdeling, 1. semester (JUS2111)

Forelesningen gir en innføring i sentrale temaer innenfor EU/EØS-retten som er spesielt relevant for studenter som tar JUS2111 dette semesteret. Forelesningen anbefales for å få et overblikk over stoffet tidlig i semesteret som dermed gjør det lettere å forstå stoffet senere.For mer informasjon om forelesningen anbefaler vi at du søker opp arangementet på Facebook i forkant av Justivaluka.

Simen Hammersvik
Simen er advokat i Schjødts gruppe for EU- og konkurranserett, og er spesialisert i EU/EØS-rett. Før Simen begynte i Schjødt var han ansatt som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett, der han skrev en avhandling om misligheter som avvisningsgrunn ved offentlige anskaffelser. I tillegg til offentlige anskaffelser og generell EU/EØS-rett arbeider han med kontraktsrett, forvaltningsrett, immaterialrett samt prosedyre.

Olav Kolstad
Olav har vært partner i Schjødt siden 2012 og er faglig leder for EU og Konkurranse. Han er spesialisert innenfor konkurranserett, EU/EØS-rett og olje og gass. Olav var professor ved Universitetet i Oslo frem til 2011. Han er rangert som en av de ledende advokatene innen EU- og konkurranserett, bl.a. i Legal500 og Chambers.

 

Skatterett

Tidspunkt: Onsdag 6. september 12:15 – 14:00
Sted: Domus Media Auditorium 13
Relevant for: Skatterett (valgfag)

Forelesningen er en generell innføring i skatteretten med hovedfokus på hva faget benyttes til ute i den store verden og hvorfor det er så viktig. Forelesningen er ideell for deg som er helt ny i skatterettens verden, ikke har noen forkunnskaper i skatterett eller for deg som vurderer valgfaget.For mer informasjon om forelesningen anbefaler vi at du søker opp arangementet på Facebook i forkant av Justivaluka.

Trond Eivind Johnsen
Trond Eivind begynte i Deloitte Advokatfirma som advokatfullmektig i 2015 og arbeider i hovedsak med internasjonal skatt og transaksjoner (M&A).

Tore Paulshus
Tore er partner i Deloitte Advokatfirma. Han er rådgiver for mange norske og utenlandske selskaper og dets eiere, og arbeider herunder bla. med strukturering/omstrukturering og eierendringer i virksomheter.

 

Internasjonal skatterett

Tidspunkt: Torsdag 7. september 10:15 – 12:00
Sted: Domus Academica Auditorium 6
Relevant for: Skatterett (valgfag)

Internasjonal skatterett med fokus på hvordan Skatteetaten jobber for å sikre norsk skattefundament.Den stadig økende globalisering og internasjonalisering av økonomien har ført til at verdenssituasjonen i dag er preget av økt flyt av kapital over landegrensene. Økt internasjonal mobilitet av skattegrunnlag skaper behov for å demme opp for uønskede tilpasninger over landegrensene. Gjennom bl.a. internasjonalt samarbeid, informasjonsutveksling og løpende regelendringer jobber norske skattemyndigheter for at Norge har et robust skattesystem som er tilpasset slik internasjonal mobilitet.

Anders T. Nytrøen
Fungerende Underdirektør i rettsavdelingen – seksjon for foretaksskatt.

Kari-Alice Frønsdag
Underdirektør i rettsavdelingen – seksjon for foretaks- skatt.