Faglige forelesninger

Gjennom uka vil det arrangeres diverse eksamensrelevante forelesninger. Det faglige programmet er utarbeidet med tanke på å være et supplement til forelesningene og kursene i regi av fakultetet. Vi håper og tror at dette gir et godt faglig påfyll.

Obligasjonsrett

Tidspunkt: Tirsdag 31. august 10:15 – 12:00
Sted: Domus Juridica Auditorium 1
Relevant for: JUS3112

Justivalen inviterer til manuduksjon i obligasjonsrett (JUS3112) i samarbeid med Deloitte!

Manuduksjonen gir en sammenfatning av sentrale temaer innenfor obligasjonsretten som er spesielt sentralt for studenter som tar JUS3112. Forelesningen vil fokusere særlig på følgende temaer:
1. Condicito indebiti og andre tilbakebetalingskrav
2. Forutsetningslæren og force majeure

Foredragsholderne er advokatene Kjetil Eivindstad og Christoffer Nicolaisen. Kjetil jobber som advokat på avdelingen for fast eiendom. Han jobber med et bredt spekter av saker innenfor eiendomsrett og generell kontraktsrett. Christoffer jobber som director på avdelingen for fast eiendom. Han har lang erfaring innenfor blant annet eiendomsrett og generell kontraktsrett.

Det er kun 77 plasser, så her gjelder det å være rask med påmeldingen! Grunnet covid-19 er det kun påmeldte som vil få adgang til arrangementet.

Vi ber om at alle overholder smittevernregler og personer med symptomer på luftveisinfeksjon bes holde seg hjemme

Påmelding: http://kurspaamelding.no/…/manuduksjon-i-obligasjonsrett

Avtalerett

Tidspunkt: Tirsdag 31. august 12:15 – 14:00
Sted: Domus Juridia Auditorium 3
Relevant for: JUS1111

Justivalen inviterer til manuduksjon i avtalerett (JUS1111) i samarbeid med Kluge!

Manuduksjonen vil ta for seg et sentralt emne innen avtaleretten: avtaletolkning. Foredragsholderne fokuserer på typiske fallgruver og nyttige knep for å lykkes på eksamen. Dette illustreres med praktiske eksempler og forslag til løsning av tidligere eksamensoppgaver i avtalerett.

Manuduksjonen holdes av Peter Hallsteinsen og Emma Mohn King. Peter er assosiert partner i Kluge Advokatfirma. Han har skrevet boken Alminnelig obligasjonsrett, som behandler en rekke sentrale kontraktsrettslige temaer. Peter har omfattende erfaring med foredrag og undervisning, blant annet som kursholder ved Universitetet i Oslo og sensor ved Universitet i Bergen. Emma er advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma. Hun jobber til daglig med entrepriserett og avtalerett og har også tidligere jobbet med avtalerett som juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund. Emma har skrevet masteroppgave om avtalerett.

Det er kun 82 plasser, så her gjelder det å være rask med påmeldingen! Grunnet covid-19 er det kun påmeldte som vil få adgang til arrangementet.

Vi ber om at alle overholder smittevernregler og personer med symptomer på luftveisinfeksjon bes holde seg hjemme.

Påmelding: http://kurspaamelding.no/juristf…/manuduksjon-i-avtalerett

Skatterett

Tidspunkt: Onsdag 1. september 14:15 – 16:00
Sted: Domus Juridica Auditorium 2
Relevant for: JUR1981 og JUS5932 (valgfag)

Justivalen inviterer til manuduksjon i skatterett i samarbeid med Deloitte.

Manuduksjonen er en generell innføring i skatteretten med hovedfokus på hva faget benyttes til ute i den store verden og hvorfor det er så viktig. Forelesningen er ideell for deg som er helt ny i skatterettens verden, ikke har noen forkunnskaper i skatterett eller for deg som vurderer valgfaget. Manuduksjonen er også aktuell for deg som skal ta JUS5983.

Foredragsholderne er partner og advokat Daniel Herde, advokatfullmektig Anna Haugo Bryn og advokatfullmektig Adrian Dobloug Høidahl.

Daniel har siden 2006 arbeidet med skatterett, både som rådgiver i tilknytning til transaksjoner og etterfølgende bistand i forbindelse med klagesaker og rettssaker. Hans spesialområder er internasjonal skatt, bedriftsbeskatning, EØS-rett og skatt.

Anna fattet interesse for skatterett under studiene etter å ha tatt skatte-relevante valgfag og skrevet sin masteroppgave om tilleggsskatt. Hun begynte i Deloitte i januar 2020 og er tilknyttet M&A teamet, hvor hun blant annet arbeider med transaksjoner i forbindelse med oppkjøp og restruktureringer.

Adrian ble uteksaminert fra Universitetet i Oslo i 2019, og har siden arbeidet med skatterett for store og mellomstore bedrifter i Deloitte Advokatfirma. Han bistår klienter med compliance, omstruktureringer og skattetvister.

Vi ber om at alle overholder smittevernregler og personer med symptomer på luftveisinfeksjon bes holde seg hjemme.

Det er kun 36 plasser, så her gjelder det å være rask med påmeldingen! Grunnet covid-19 er det kun påmeldte som vil få adgang til arrangementet.

Vi ber om at alle overholder smittevernregler og personer med symptomer på luftveisinfeksjon bes holde seg hjemme.

Påmelding: http://kurspaamelding.no/juristf…/manuduksjon-i-skatterett

Familierett

Tidspunkt: Torsdag 2. september 08:15 – 10:00
Sted: Domus Juridica Auditorium 1
Relevant for: JUS1211

Justivalen inviterer til manuduksjon i familierett (JUS1211) i samarbeid med HELP.

Manuduksjonen er en praktisk tilnærming som tar for seg grunnleggende regler for ektefelleskifte, og viser hvordan reglene brukes på et konkret case.

Foredragsholderne er HELP-advokatene Ane Torbergsen og Line Karlsen Ask.

Det er kun 77 plasser, så her gjelder det å være rask med påmeldingen! Grunnet covid-19 er det kun påmeldte som vil få adgang til arrangementet.

Vi ber om at alle overholder smittevernregler og personer med symptomer på luftveisinfeksjon bes holde seg hjemme.

Påmelding: http://kurspaamelding.no/juri…/forelesning-i-familierett14