Faglige forelesninger

Gjennom uka vil det arrangeres diverse eksamensrelevante forelesninger. Det faglige programmet er utarbeidet med tanke på å være et supplement til forelesningene og kursene i regi av fakultetet. Vi håper og tror at dette gir et godt faglig påfyll.

Forelesningene krever ingen påmelding og er åpne for alle studenter ved fakultetet.

 

Forvaltningsrett

Tidspunkt: Mandag 2. september 12:00 – 13:30
Sted: Domus Media Auditorium 13
Relevant for: 2. avdeling, 2. semester (JUS2211)

Klikk her for å laste ned presentasjonen fra forelesningen.

Justivalen ønsker velkommen til en eksamensrelevant forelesning i forvaltningsrett i regi av Regjeringsadvokaten.

Forelesningen vil fokusere på forvaltningsrettslig ugyldighet som har vært et hett eksamenstema de siste årene, og foredragsholderne vil også komme med noen praktiske tips. Forelesningen vil passe best for studenter på andre studieår som har forvaltningsrett denne høsten, men også studenter på andre avdelinger kan ha nytte av dennne interessante forelesningen fra to dyktige foredragsholdere.

Manuduksjonen vil holdes av Ane Sydnes Egeland og Kaija Bjelland. Sydnes fullførte studiet i 2015 og har siden jobbet hos Regjeringsadvokaten. Bjelland fullførte jusstudiet i 2016, og har hatt stor suksess som forfatter av bokserien Robins guide og med appen Domsguiden. Hun jobber nå som advokat hos Regjeringsadvokaten i tillegg til å være kursholder og veileder ved UiO og UiB.

 

Praktisk prosedyre

Tidspunkt: Tirsdag 3. september 10:30 – 12:00
Sted: Domus Media Auditorium 13
Relevant for: JUS4211

Justivalen inviterer til manuduksjon i praktisk prosedyre med Regjeringsadvokaten.

Regjeringsadvokaten representerer staten i retten – og hvem er vel bedre til å lære bort prosedyre enn statens egne representanter? På jusstudiet lærer man lite om hvordan man skal opptre i retten forutenom prossessfagene på 4.2. Denne manuduksjonen vil gi en praktisk vinkling på prosedyre – og være lærerik for studenter på alle avdelinger som ønsker å opptre i retten etter studiene.

Alle som møter opp på Justivalens manuduksjoner er med i trekningen av kule premier. Hvert oppmøte gir et lodd, og premiene trekkes etter siste manuduksjon torsdag 5. september.

Om foredragsholderne:
Forelesningen vil holdes av Ane Sydnes Egeland og Kaija Bjelland. Sydnes Egeland fullførte studiet i 2015 og har siden jobbet hos Regjeringsadvokaten. Bjelland fullførte jusstudiet i 2016, og har hatt stor suksess som forfatter av bokserien Robins guide og skaper av appen Domsguiden. Hun jobber nå som advokat hos Regjeringsadvokaten i tillegg til å være kursholder og veileder ved UiO og UiB.

 

Introduksjon til skatterett

Tidspunkt: Tirsdag 3. september 13:00 – 14:30
Sted: Domus Media Auditorium 13
Relevant for: Skatterett (valgfag)

Justivalen invierer til Introduksjon til skatteretten med Deloitte.
Forelesningen er en generell innføring i skatteretten med hovedfokus på hva faget benyttes til ute i den store verden og hvorfor det er så viktig. Forelesningen er ideell for deg som er helt ny i skatterettens verden, ikke har noen forkunnskaper i skatterett eller for deg som vurderer valgfaget.

Alle oppmøtte under Justivalens manuduksjoner er med i trekningen av en rekke kule premier. Hvert oppmøte gir ett lodd – premiene trekkes etter siste forelesning torsdag 5. september.

Om foredragsholderne:

Daniel Herde
Daniel har siden 2006 arbeidet med skatterett, både som rådgiver i tilknytning til transaksjoner og etterfølgende bistand i forbindelse med klagesaker og rettssaker. Hans spesialområder er internasjonal skatt, bedriftsbeskatning, EØS-rett og skatt.

Ragnhild Rømuld
Ragnhild er advokat og er tilknyttet M&A-teamet og internasjonal skatt-teamet i Deloitte Advokatfirma. Ragnhild har over 10 års erfaring med nasjonal og internasjonal beskatning. Hun arbeider blant annet med transaksjoner og strukturering i forbindelse med oppkjøp og reorganiseringer. Ragnhild bistår også klienter med daglig rådgivning knyttet til nasjonal skattlegging, og rådgivning knyttet til større prosjekter for store, norske konsern.

Trond Eivind Johnsen
Trond Eivind fattet interesse for skatterett under studiene, og etter å ha krysset alle skatte-relevante valgfag av listen og skrevet sin masteroppgave i internasjonal skatterett, begynte han i Deloittes gruppe for internasjonal skatt og M&A. Etter nesten fem år med utallig spennende prosjekter og bratt læringskurve, er han klar for å dele litt av skatteadvokat-hverdagen med dere.

 

Familierett

Tidspunkt: Onsdag 4. september 13:00 – 14:30
Sted: Domus Media Auditorium 13
Relevant for: 1. avdeling, 2. semester (JUS1211)

Justivalen inviterer til eksamensrettet manuduksjon i familierett.

Manuduksjonen vil ta for seg hovedlinjene for oppgjør mellom samboere og ektefeller og hvordan man i praksis setter opp en skifteskisse: Hvilke rettsregler som gjelder for deling mellom samboere og ektefeller, hvordan faktum kartlegges og hvordan man i praksis bruker rettsreglene på faktum(subsumsjonen).

Forelesningen anbefales for deg som ønsker et overblikk over rettsreglene og en forståelse for hvordan rettsanvendelsen skal skje i praksis. Manuduksjonen passer særlig godt for de som skal ta eksamen i JUS1211.

Alle oppmøtte under Justivalens manuduksjoner er med i trekningen av en rekke kule premier. Hvert oppmøte gir ett lodd. Premiene trekkes etter siste forelesning torsdag 5. september.

Om foredragsholderne:

Ane Torbergsen
Ane er advokat i Help, og fagansvarlig for familierett. Ane har jobbet i Help siden 2008, og bistår Helps kunder med juridisk bistand knyttet til familie- og arverett. Hun har solid prosedyreerfaring.

Line Karlsen Ask
Line er advokat i Help, og fagansvarlig for arverett. Line har jobbet i Help siden 2008, og bistått et stort antall klienter gjennom både utenrettslige forlik og prosess.
Line jobber i tillegg som mentor for Barnas Jurist som Help er bidragsyter til.

 

Obligasjonsrett

Tidspunkt: Torsdag 5. september 09:30 – 11:00
Sted: Domus Media Auditorium 13
Relevant for: 3. avdeling, 1. semester (JUS3111)

Klikk her for å laste ned presentasjonen fra forelesningen.

Justivalen inviterer til frokostmøte i obligasjonsrett i samarbeid med Deloitte.

Forelesningen gir en sammenfatning av sentrale temaer innenfor obligasjonsretten som er spesielt relevant for studenter som tar JUS3111. Forelesningen vil fokusere særlig på følgende temaer:
1. Condictio indebiti og andre tilbakebetalingskrav.
2. Forutsetningslæren og force majeure.

Forelesningen vil gi et overblikk over disse temaene som står sentralt i obligasjonsretten.

Forelesningen vil finne sted i auditorium 13 kl 9:30.

Alle oppmøtte under Justivalens manuduksjoner er med i trekningen av en rekke kule premier. Hvert oppmøte gir ett lodd – premiene trekkes etter siste forelesning torsdag 5. september.

Om foredragsholderne:

Thorvald O. Nyquist
Thorvald er partner og advokat i Deloitte Advokatfirma med spesialisering innenfor forretningsjuridisk rådgivning, samt fast eiendom og entreprise. Han har bistått et stort antall private klienter i juridiske spørsmål tilknyttet fast eiendoms rettsforhold, kjøp og salg av eiendomsselskaper, løpende bistand tilknyttet eiendomsutvikling, leie av næringseiendom, diverse forhandlinger og tvisteløsning tilknyttet entreprise og utviklingsavtaler.

Kjetil Eivindstad
Kjetil er advokat og jobber til daglig i avdelingen for fast eiendom. Kjetil har jobbet mye med saker relatert til fast eiendom, særlig knyttet til kjøp og salg av eiendom. Han har også jobbet mye med generelle kontraktsrettslige problemstillinger. Videre har Kjetil jobbet i mange år med tvisteløsning for domstolene.

 

Avtalerett

Tidspunkt: Torsdag 5. september 14:30 – 16:00
Sted: Domus Media Auditorium 13
Relevant for: JUS1111

Justivalen inviterer til eksamensrettet manuduksjon i avtalerett i samarbeid med Kluge Advokatfirma!

Manuduksjonen vil ta for seg et sentralt emne innen avtaleretten: avtaletolkning. Foredragsholderne fokuserer på typiske fallgruver og nyttige knep for å lykkes på eksamen. Dette illustreres med praktiske eksempler og forslag til løsning av tidligere eksamensoppgaver i avtalerett.

Alle oppmøtte under Justivalens manuduksjoner er med i trekningen av en rekke kule premier. Hvert oppmøte gir ett lodd – premiene trekkes etter siste forelesning torsdag 5. september.

Om foredragsholderne:

Peter Hallsteinsen

Peter er advokat i Kluge Advokatfirma. Han har omfattende erfaring med foredrag og undervisning, blant annet som kursholder ved Universitetet i Oslo og sensor ved Universitet i Bergen. Våren 2014 vant han Juridisk studentutvalgs undervisningspris.

Emma Mohn King

Emma er advokatfullmektig i Kluge Advokatfirma. Hun har tidligere jobbet med avtalerett i Huseiernes Landsforbund. Hun har også skrevet masteroppgave om avtalerett.