Faglig program

 

2. september

Mandag

3. september

Tirsdag

4. september

Onsdag

5. september

Torsdag

12:00 – 13:30 Regjeringsadvokaten
Forvaltningsrett
DM Aud. 13
10:30 – 12:00 Regjeringsadvokaten
Praktisk prosedyre

DM Aud. 13

13:00 – 14:30 HELP
Familierett
DM Aud. 13
9:30 –  11:00 Deloitte Frokostmøte
Obligasjonsrett
DM Aud. 13
15:00 – 16:30 Deloitte
Metode- og skrivekurs
DM Aud. 13
13:00 – 14:30 Deloitte
Introduksjon til skatterett
DM Aud. 13
17:00  – 20:00 Studenter mot Deloitte
Fiktiv rettssak
DM Aud. 13
 14:30 – 16:00 Advokatfirmaet Kluge
Avtalerett
DM Aud. 13
18:00 – 20:00 Ølmøte
Klima- og karrierevalg
16:00 – 16:45 Lovdata
Kurs i Lovdata
DA Aud. 4
17:00 – 17:45 Lovdata
Kurs i Lovdata
DA Aud. 4