Faglig program

 

4. september

Mandag

5. september

Tirsdag

6. september

Onsdag

7. september

Torsdag

12:15 – 14:00 Deloitte
Fast Eiendom
DM Aud. 13
10:15 – 12:00 Deloitte
Sivilprosess
DA Aud. 6
10:15  – 12:00 Schjødt
EU/EØS-rett
DM Aud. 13
10:15 – 12:00 Skatteetaten
Internasjonal skatterett
DA Aud. 6
14:15 – 16:00 Deloitte
Arbeidsrett
DM Aud. 13
12:15 – 14:00 Deloitte
Obligasjons
-rett

DA Aud. 4
12:15  – 14:00 Deloitte
Skatterett
DM Aud. 13
15:15 – 17:00 Deloitte
Metode- og skrivekurs
DN Aud. 7
17:00 – 20:00 Studenter mot Deloitte
Fiktiv Rettssak
Gamle festsal
14:15 og 15:15 Lovdata
Kurs i Lovdata

DM Aud. 13
19:00  – 22:00 Kvinneutvalget i Advokat-foreningen
Debatt
Frokostkjelleren