Faglig program

På Justivalprogrammet er det også et bredt spekter av faglige arrangementer for studenter på alle fakultets avdelinger. Det faglige programmet er utarbeidet med tanke på å være et supplement til forelesingene og kursene i regi av fakultetet. Vi håper og tror at dette gir et godt faglig påfyll. Hiv deg rundt og ta del i Justivalens faglige program!

Gjennom uka vil det arrangeres diverse eksamensrelevante forelesninger. Justivalen byr også på nyttige kurs. Lovdata vil holde et kurs i Lovdatas system og presentere søketeknikker. Dette er viktige arbeidsverktøy å lære seg å bruke for studenter på alle avdelinger. Vår hovedsamarbeidspartner Deloitte vil også avholde et metodekurs rettet mot studentene på 1. og 2. studieår.

På tirsdag vil årets vinnere av Prosedyrekonkurransen prosedere mot en erfaren advokat fra Deloitte i  Gamle Festsal. Møt opp og se den spennende ”rettssaken”, som vil bedømmes av tidligere høyesterettsdommer Kirsti Coward, tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet og nåværende høyesterettsdommer Ragnhild Noer.

Vi introduserer også et nytt arrangement under årets Justival som jeg ser frem til: Onsdag kveld vil Advokatforeningens kvinneutvalg avholde en paneldebatt på Frokostkjelleren. Studentene inviteres til debatt over en øl for å avdekke sannheten om myter som går blant studentene om advokatbransjen under tittelen ”Advokatbransjen: Profittmaskin eller bærekraftig arbeidsliv?” Dette er et veldig dagsaktuelt tema som jeg håper og tror vil vekke stor interesse blant dere, kjære medstudenter.

 

4. september

Mandag

5. september

Tirsdag

6. september

Onsdag

7. september

Torsdag

12:15 – 14:00 Deloitte
Fast Eiendom
DM Aud. 13
10:15 – 12:00 Deloitte
Sivilprosess
DA Aud. 6
10:15  – 12:00 Schjødt
EU/EØS-rett
DM Aud. 13
10:15 – 12:00 Skatteetaten
Internasjonal skatterett
DA Aud. 6
14:15 – 16:00 Deloitte
Arbeidsrett
DM Aud. 13
12:15 – 14:00 Deloitte
Obligasjons
-rett

DA Aud. 6
12:15  – 14:00 Deloitte
Skatterett
DM Aud. 13
15:15 – 17:00 Deloitte
Metode- og skrivekurs
DN Aud. 7
17:00 – 20:00 Studenter mot Deloitte
Fiktiv Rettssak
Gamle festsal
14:15 og 15:15 Lovdata
Kurs i Lovdata

DM Aud. 13
19:00  – 22:00 Kvinneutvalget i Advokat-foreningen
Debatt
Frokostkjelleren